• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • Bewezen effectief
Valpreventie

Valpreventie

Bij mensen die ouder worden, neemt het risico op vallen toe. Vallen op hogere leeftijd kan grote gevolgen hebben en tot ernstige verwondingen leiden waardoor zelfstandig functioneren minder makkelijk wordt. Valpreventie is erop gericht het risico op vallen te verminderen of te voorkomen.  Valongelukken zijn de meest voorkomende oorzaak van verwondingen bij mensen van 65 jaar of ouder en geeft in 50% van de gevallen verwondingen als hersenletsel of botbreuken. Hierdoor hebben mensen  zorg nodig.  Valpreventie kan helpen bij het  verminderen of voorkomen van valongelukken bij ouderen door risicofactoren te behandelen of aan te passen.

Onderdelen van zorg bij valpreventie

De zorg bij valpreventie bestaat uit 3 onderdelen:

 1. De valrisicotest: een test om te bepalen of een oudere een hoog valrisico heeft.
 2. De valanalyse: een analyse van de oorzaken van het hoge valrisico, bijvoorbeeld: 
  • minder spierkracht en evenwichtsproblemen; 
  • slecht zien; 
  • angst om te vallen;
  • inrichting van de woning of omgeving (gladde vloeren, losliggende tegels of slechte verlichting).
 3. Een advies op maat om het valrisico te verkleinen, bijvoorbeeld aanpassen van medicatie, verbeteren van het gezichtsvermogen, aanpassen van de woning en een trainingsprogramma.

Veel valongevallen gebeuren in en om de woning. Vooral trainingsprogramma’s die zijn gericht op het verbeteren van evenwicht, lopen en spierkracht verminderen het aantal valongevallen.