• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

Werkplek onderzoek

Arbo-Werkplek onderzoek

Arbo-Werkplek onderzoek

Werkplekonderzoek

Bij een arbeidsfysiotherapeutisch werkplekonderzoek en advies vindt er een analyse plaats van de werksituatie om een inventarisatie te maken van de mogelijke knelpunten in de werkplek, werkhouding, het bewegingsgedrag van de werknemer, de werkorganisatie en het takenpakket van de werknemer.

De arbeidsfysiotherapeut geeft (aan de hand  van wettelijke en ergonomische verplichtingen/normen) advies met betrekking tot aanpassingen op de hierboven genoemde aandachtspunten.

Alle bevindingen en conclusies worden vastgelegd in een rapportage die ook de adviezen en aanbevelingen bevat. Medische gegevens worden alleen aan de verwijzer verstrekt (als die er is) en niet aan de werkgever.

Na het uitvoeren van een werkplekonderzoek kan de arbeidsfysiotherapeut beoordelen welke functies en taken mogelijk zijn voor een werknemer en kan er indien nodig een terugkeerplan worden opgesteld.

Heeft u vragen over het werkplekonderzoek en of het iets voor u kan zijn, belt u dan met onze arbeidsfysiotherapeut, ze staat u graag te woord.