• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

Arbeidsfysiotherapie en Werkgerelateerde klachten

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Begeleiding kan ook  bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek

Arbeidsysiotherapie

Arbeidsysiotherapie

De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking in Nederland stijgt én werknemers moeten langer doorwerken tot aan hun pensioen. Voor werkgevers een uitdaging om werknemers – tot aan de pensioendatum – duurzaam inzetbaar te houden. Voor werknemers zelf natuurlijk ook een uitdaging. Een gezonde werkplek in combinatie met een gezonde leefstijl biedt veel kansen voor het behouden van een zo goed mogelijke gezondheid/vitaliteit. Ziekteverzuimkosten kunnen daarmee worden voorkomen. Zowel de werkgever als de werknemer kan werken aan duurzame inzetbaarheid, ieder op een eigen manier.
 
Krijgt een werknemer toch gezondheidsklachten? Dan is een passende begeleidingstraject, gericht op succesvolle werkhervatting vaak een goede investering voor een werkgever. PACA ondersteunt zowel kleine, als grotere werkgevers in de regio Amstelland op het gebied van Arbeid & Gezondheid.
 
 

Wat levert samenwerking met PACA u als werkgever op?

  • Meer gezondheidsbewustzijn in uw bedrijf (verzuimpreventie)
  • Een gezonder personeelsbestand
  • Meer grip op onnodige verzuimkosten
  • Verhoogde arbeidsproductiviteit en arbeidsvreugde.
 

 We komen graag bij u langs om met u mee te denken.

We verdelen onze interventiemogelijkheden voor werkgevers over drie werkvelden

We verdelen onze interventiemogelijkheden voor werkgevers over drie werkvelden

Gezond werken

Werkgevers en werknemers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid rondom gezond en veilig werken. Samen wil men arbeidsongevallen en beroepsziekten zoveel mogelijk vermijden.

De adviseurs Arbeid & Gezondheid van PACA zijn een partner voor werkgevers in de regio Amstelland, als het gaat om ‘gezond werken’. Wij denken met u mee en kunnen u adviseren over het gezonder maken van uw bedrijf voor uw medewerker. Dit alles met als doel gezondheid en vitaliteit te bevorderen zodat uw personeel duurzaam inzetbaar blijft en voor u onnodige verzuimkosten worden bespaard.

 

Gezond Leven

Hoe gezond leven uw werknemers eigenlijk? En wat kunt ú doen om een gezonde leefstijl bij uw werknemers te stimuleren? Komen medewerkers op de fiets? Wat eten en drinken ze binnen uw bedrijf? Nemen ze de trap of de lift? Zitten uw werknemers de hele dag? Of staan ze juist de hele dag? Hoe is het stressniveau binnen uw organisatie? Ervaren werknemers zich gesteund in uw bedrijf door collega’s en leidinggevenden, of vindt er pestgedrag en discriminatie plaats?

Vragen waar misschien niet één, twee drie een antwoord op kan worden gegeven, maar wel goede vragen om over na te denken. Duurzame inzetbaarheid is veelomvattend en kan binnen ieder bedrijf andere aandachtspunten hebben. 

Gezond herstellen/re-integreren

Een definitie van re-integreren is ‘alle activiteiten die worden verricht om te bevorderen dat iemand die uitgevallen is uit het werk weer terug kan keren in het arbeidsproces’. Het geheel van begeleiding, activiteiten, maatregelen en interventies om de re-integratie te bevorderen heet een re-integratietraject. Een werknemer kan volledig of deels uitgevallen zijn, waarna het zinvol kan zijn een effectief en efficiënt re-integratietraject op te starten.

U als werkgever kan met PACA een samenwerking opstarten om werknemers te helpen herstellen van klachten of beperkingen waardoor duurzame werkhervatting – eventueel met aanpassingen indien nodig – mogelijk is. 

 

Afspraak maken
De beste zorg dichtbij

De beste zorg dichtbij

Persoonlijke aandacht en individueel behandelplan

Onze therapeuten inventariseren goed waar u precies tegenaan loopt en houden hierbij zo veel mogelijk rekening met wat er in uw omgeving speelt, zodat het behandelresultaat ook na de behandeling wordt vastgehouden.

Altijd de beste zorg bij u in de buurt

Er is altijd wel een van onze kwaliteitspraktijken bij u in de buurt.

Zinnige zorg op de juiste plaats

Wij bieden kwalitatief hoogstaande zorg op het gebied van bewegen. Onze therapeuten zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en hun specialisatie. Wij streven naar de beste specialistische zorg, op maat voor u.