• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

Ergotherapie

De ergotherapeut helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven

 

Alleen beschikbaar in onze vestigingen in Aalsmeer en Waddinxveen

Ergotherapie helpt mensen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Dit kan thuis zijn of op het werk. Ergotherapie is direct toegankelijk: een verwijsbrief van uw huisarts is niet nodig. De huisarts blijft wel de regie houden met betrekking tot uw gezondheid.

Ergotherapie heeft een brede doelgroep aan cliënten variërend van jong tot ouder. Mensen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, wassen, aankleden, eten, hobby’s) kunnen worden begeleid.

Hoe werkt de ergotherapeut

Door de ergotherapeut wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers of leerkrachten. Als alles in kaart is gebracht, worden doelen opgesteld en een plan van aanpak gemaakt. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, geeft trainingen en advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen, een andere werkwijze of aanpassingen aan de woonomgeving nodig. Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.

Preventieve ‘Huis Check’

Onze ergotherapeuten komen aan huis, bij 65+-ers of mensen met een beperking, om valrisico’s in de woning in kaart te brengen. Hieraan gekoppeld geven zij u praktische veiligheidsadviezen. Tevens ontvangt u een schriftelijk adviesverslag hiervan.Uit onderzoek blijkt dat een preventief huisbezoek een positief effect heeft op de kennis van ouderen over valpreventie en de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om vallen in huis in de toekomst te voorkomen.

Wat kan ergotherapie voor u betekenen?

Uw kwaliteit van leven staat in de behandeling van de ergotherapeut centraal en is vanaf het begin het uitgangspunt. Iedere persoon en leefsituatie is anders, maar de ergotherapeut zal u zorg op maat bieden.

Samen met de ergotherapeut brengt u het probleem en oorzaak in kaart, en u geeft aan welke activiteit(en) u graag anders zou willen zien. De ergotherapeut zal dan verschillende stappen voor- en met u ondernemen.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van de zorg op maat die de ergotherapeut u kan bieden.

  • Hulp bieden bij het opbouwen van activiteiten na langere tijd inactiviteit, bijvoorbeeld bij long-covid of na een burn-out.
  • Praktische oplossingen bieden voor uitvoering van activiteiten (bijvoorbeeld pijnloos of met verminderde pijn kunnen koken bij reuma, of het zelfstandig aan- en uittrekken van uw steunkousen).

  • Advies geven en praktische oplossingen bieden voor inrichting van uw huis (bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals beugels en andere handige aanpassingen die u extra zekerheid en steun kunnen bieden in huis. Hiermee kunt u het risico dat u ten val komt verkleinen).

  • Advies geven over hulpmiddelen en een begeleidende brief schrijven voor de aanvraag.

  • Training geven in het (weer) zelfstandig uitvoeren van activiteiten (bijvoorbeeld met een rolstoel-/scootmobiel rijden of aan-/uitkleden na een beroerte).

Afspraak maken
De beste zorg dichtbij

De beste zorg dichtbij

Persoonlijke aandacht en individueel behandelplan

Onze therapeuten inventariseren goed waar u precies tegenaan loopt en houden hierbij zo veel mogelijk rekening met wat er in uw omgeving speelt, zodat het behandelresultaat ook na de behandeling wordt vastgehouden.

Altijd de beste zorg bij u in de buurt

Er is altijd wel een van onze kwaliteitspraktijken bij u in de buurt.

Zinnige zorg op de juiste plaats

Wij bieden kwalitatief hoogstaande zorg op het gebied van bewegen. Onze therapeuten zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de fysiotherapie en hun specialisatie. Wij streven naar de beste specialistische zorg, op maat voor u.