• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

Oncologische Training

Oncologische Training

PACA verzorgt beweegprogramma’s, oncologische training, voor mensen met kanker tijdens en na behandeling. Het is bekend dat mensen met kanker die chemotherapie krijgen, tijdens deze behandelperiode achteruit gaan in kracht en conditie. Daarnaast neemt de vermoeidheid toe, de kwaliteit van leven af en tevens ervaart de patiënt vaak verlies aan controle op de situatie.

Oncologische training tijdens of na behandeling

De afgelopen jaren is er wetenschappelijk onderzoek verricht naar bewegen en kanker. Een deel van deze onderzoeken richtte zich op trainen tijdens de chemotherapie en beschrijft positieve effecten op kracht en conditie, vermoeidheid en kwaliteit van leven. Deze inzichten hebben geleidt tot de ontwikkeling van trainingsprogramma’s die mensen met kanker kunnen volgen tijdens de chemotherapie. Zo’n training bestaat vooral uit conditie- en spierkrachttraining.

Lid van Onconet

Voor elke Nederlander is het belangrijk om dagelijks 30 minuten te bewegen. Tijdens de chemotherapie zult u zich niet elke dag even fit voelen en is het belangrijk dat u leert omgaan met deze wisselende belastbaarheid. Naast de conditie- en spierkrachttraining wordt er tijdens de trainingen dan ook met u besproken hoe u in het dagelijks leven optimaal kunt omgaan met uw energie.

Vooraf testen we uw conditie, zodat we een programma op maat voor u kunnen maken. De trainingen vinden plaats onder begeleiding van speciaal hiervoor geschoolde therapeuten. Wij zijn aangesloten bij het regionale netwerk Onconet en werken samen met Stichting Tegenkracht: ‘Voor sport. Tegen kanker’.