• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • Bewezen effectief

GLI programma (COOL)

Coaching op leefstijl

Sinds 2019 biedt PACA het programma CooL (GLI) aan. Het CooL-programma is een Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI). Dit programma is opgezet om u te begeleiden bij het veranderen van dagelijkse gewoontes die invloed hebben op uw gewicht en gezondheid (bewegen, voeding, slaap en stress) waarbij gezonde gewoontes worden versterkt en minder gezonde gewoontes worden vervangen door gezondere alternatieven. Elke aanpassing in uw leefstijl kan gezondheidswinst opleveren.

 

U krijgt tijdens uw leefstijlprogramma begeleiding van een ‘leefstijlcoach’. Deze coach is hier speciaal voor opgeleid, heeft een hbo-achtergrond en is aangesloten bij het kwaliteitsregister. Het CooL-programma is een bewezen effectief programma dat bestaat uit 2 onderdelen: het basisprogramma en het onderhoudsprogramma. Het totale programma duurt 24 maanden waarbij zowel het basis- als het onderhoudsprogramma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele sessies. In de groepsbijeenkomsten komen leefstijl gerelateerde thema’s aan de orde, waaronder voeding, beweging, slaap, stress, ontspanning en langdurige gedragsverandering.

Let op:
het is geen beweeg- of sportprogramma. Het wel de bedoeling dat u zelf de motivatie gaat vinden om voldoende te gaan bewegen (wandelen, fietsen, sporten) maar dat is geen onderdeel van het CooL-programma.

Inhoud leefstijlprogramma CooL

Basisprogramma

– Duur 8 maanden

Onderhoudsprogramma

– Duur 16 maanden en richt zich op verdieping en aanleren nieuwe vaardigheden. 

Beide programma’s bevatten 8 groepsbijeenkomsten van 90 minuten  en 4 individuele gesprekken.

Voor wie is het programma bedoeld?

Het programma is voor volwassenen met:

  • overgewicht (BMI 25-30) en met (matig) verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en DM 2 of
  • obesitas (BMI ≥30) en
  • voldoende intrinsieke motivatie om anders te gaan leven.

Kosteloos deelnemen aan programma Gecombineerde LeefstijlInterventie

U kunt kosteloos deelnemen aan het leefstijltraject: het wordt namelijk volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico. Deelname is kosteloos maar zeker niet vrijblijvend! Er wordt verwacht dat u alle sessies aanwezig bent en ook tussen de sessies actief aan de slag gaat met zelf geformuleerde veranderstappen.

Wilt u meedoen?

Als u mee wilt doen, u voldoet aan de deelname criteria én uw huisarts vindt het ook een goed idee voor u, dan kunt u meedoen aan het CooL-programma. Bedenk daarbij goed dat het een langdurig en intensief programma is. Het is een veranderprogramma, waarbij u bereid moet zijn om vele (kleine) veranderingen in uw leven aan te gaan. Welke veranderingen er nodig zijn, kiest u zelf, zodat het uiteindelijk voor iedereen een programma ‘op maat’ wordt.