• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • Bewezen effectief

Gezond herstellen/re-integreren

Gezond herstellen/re-integreren

Een definitie van re-integreren is ‘alle activiteiten die worden verricht om te bevorderen dat iemand die uitgevallen is uit het werk weer terug kan keren in het arbeidsproces’. Het geheel van begeleiding, activiteiten, maatregelen en interventies om de re-integratie te bevorderen heet een re-integratietraject. Een werknemer kan volledig of deels uitgevallen zijn, waarna het zinvol kan zijn een effectief en efficiënt re-integratietraject op te starten.

PACA is van oorsprong een fysiotherapeutisch interventiecentrum en heeft daarmee veel hoogwaardige kennis in huis met betrekking tot optimale herstelmogelijkheden van de mens. Al deze kennis en specialisaties die wij in huis hebben, kunt u als werkgever inzetten om een optimaal herstelproces en re-integratieproces aan uw werknemer aan te bieden. Afwachten of de werknemer, de huis- of bedrijfsarts zelf iets opstart kan, maar daarmee geeft u het proces uit handen.

U als werkgever kan met PACA een samenwerking opstarten om werknemers te helpen herstellen van klachten of beperkingen waardoor duurzame werkhervatting – eventueel met aanpassingen indien nodig – mogelijk is. De Wet verbetering Poortwachter stelt hiervoor ook regels waaraan zowel de werkgever als de werknemer zich moet houden. Door pro-actief met PACA een samenwerking aan te gaan, kunt u mede voldoen aan de wetgeving die hiervoor geldt (inspanningsverplichting werkgever). De samenwerking met PACA neemt u op in het re-integratiedossier van de betreffende werknemer.

 

Een re-integratietraject start met een intake Arbeid & Gezondheid waarbij het volgende in kaart wordt gebracht:

 • Welke beperkingen zijn er (op stoornis, activiteiten en participatieniveau), middels het ICF-model?
 • Wat speelt er binnen de 4A’s (arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties, arbeidsvoorwaarden)?
 • Analyse middels de VAR2 vragenlijst om inzicht te krijgen in relevante psychosociale knelpunten die – mede – kunnen leiden tot (onnodig) verzuim.

Interventiemogelijkheden

 • Mono-disciplinair behandelplan bij eenvoudige mentale/lichamelijke, werkrelevante klachten
 • Multidisciplinair behandelplan bij complexere mentale/lichamelijke, werkrelevante klachten
 • Driegesprek met werkgever en werknemer over doelen interventieplan
 • Fysieke training kortdurend (6 weken) of langdurend (12 weken)
 • Graded Activity-programma (12 weken)
 • Werkplekonderzoek
 • Individuele instructie op de werkplek
 • Individuele programma’s op maat

Het tijdig signaleren en insturen van werknemers met klachten naar PACA, vergroot de kans op een succesvolle en duurzame begeleiding. Uw bedrijfsarts kan naar ons doorverwijzen tijdens het opstellen van de probleemanalyse. U kunt zelf ook een werknemer naar ons insturen voor een intake Arbeid & Gezondheid.