• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • Bewezen effectief

Gezond Werken

Gezond Werken

Gezond werken

Werkgevers en werknemers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid rondom gezond en veilig werken. Samen wil men arbeidsongevallen en beroepsziekten zoveel mogelijk vermijden. In de Arbowet is zelfs de volgorde vastgelegd waarin maatregelen ten behoeve van veilige en gezonde werkomstandigheden moeten worden genomen. Op het Arboportaal van het ministerie van SZW staat daarover het volgende geschreven:

 1. Bronmaatregelen: een werkgever moet eerst de oorzaak van een probleem (de bron) wegnemen. Bijvoorbeeld een stoel met een kapotte rugleuning vervangen.
 2. Collectieve maatregelen: als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, dient de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te vermijden. Bij zittend beeldschermwerk bijvoorbeeld in hoogte verstelbare bureaus aanschaffen zodat het langdurige zittend werken kan worden onderbroken door staand werken.
 3. Individuele maatregelen: als collectieve maatregelen niet afdoende zijn als oplossing kan er op individueel niveau worden gekeken wat er nodig is om klachten te verhelpen. Dit kan bijvoorbeeld een ergonomische muis zijn voor iemand met klachten in de nek, arm of schouder.
 4. Persoonlijk beschermingsmiddelen: als de eerste drie maatregelen geen effect hebben, dient de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Denk aan oorbeschermers, veiligheidsschoenen of lasbrillen.

De adviseurs Arbeid & Gezondheid van PACA zijn een partner voor werkgevers in de regio Amstelland, als het gaat om ‘gezond werken’. Wij denken met u mee en kunnen u adviseren over het gezonder maken van uw bedrijf voor uw medewerker. Dit alles met als doel gezondheid en vitaliteit te bevorderen zodat uw personeel duurzaam inzetbaar blijft en voor u onnodige verzuimkosten worden bespaard.

Interventiemogelijkheden

 • Werkplekonderzoek
 • Korte health check
 • Keuringen
 • Workshops over: over bijvoorbeeld til- en zittrainingen, gezonde werktechnieken of omgaan met ziekteverzuim voor leidinggevenden
 • Individuele fysieke beweeginstructies op de werkplek
 • Plan van aanpak op maat ‘duurzame inzetbaarheid’ waarin concrete doelen worden gesteld met een concreet actieplan. Een RI&E vormt hiervoor een mooi uitgangspunt. We adviseren hierbij over bronmaatregelen, collectieve en individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Advies op maat…